گزانتان گام

چاپ

گزانتان گام غذایی

 

زانتان گام چینی برند فوفنگ در بسته بندی کارتنی۲۵ کیلویی در انبار تهران موجود می باشد.

گزانتان غذایی

 

صمغ زانتان یک پلی ساکارید خارج سلولی است که توسط انواعی از باکتری گزانتوموناس تولید می شود. عاری از هر گونه چربی و کلسترول است و به میزان زیادی فیبر دارد، همچنین بدلیل کم بودن میزان کالری از گزانتانگام بعنوان یک جایگزین کم کالری برای چربی استفاده میشود .