تفاوت فراوانی باکتری‌های روده ورزشکاران حرفه ای

چاپ

 

Sport

 

 

مطالعات متاژنومیکس نشان می دهد فراوانی باکتری‌های روده ورزشکاران حرفه ای با مردم عادی فرق می‌کند

بر اساس پژوهشی که نتایج آن در مجله Nature Medicine چاپ شده است مشخص شده است که در میکروبیوم روده ورزشکاران حرفه ای نوعی باکتری از جنس ویونلا (Veillonella) یافت می شود که در افراد بی تحرک کمتر مشاهده می شود.
نقش این باکتری تبدیل اسیدلاکتیک به پروپیونات می باشد. اسید لاکتیک در اثر ورزش طولانی ایجاد شده و سبب دردناک شدن ماهیچه ها می گردد در حالیکه پروپیونات توسط سلول‌هابرای بهبود توانایی ورزش کردن مصرف می گردد.
این مطالعات نشان داد که باکتری Veillonella atypica می‌تواند منجر به افزایش زمان دویدن، در دوندگان ماراتن شود.