تسهیل صدور مجوز برای بنگاه های کوچک و متوسط غذایی

چاپ

مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: امسال تسهیل صدور مجوز برای بنگاه های کوچک و متوسط تولید کننده محصولات غذایی در اولویت برنامه های این سازمان قرار گرفته است

 

بهروز جنت روز شنبه افزود: می خواهیم به سمت اصلاح و مجوز دار کردن صنایع کوچک ، حرکت کنیم تا دریافت مجوز را برای آنها، تسهیل و تسریع کنیم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان غذا و دارو ، تسهیلاتی برای صنایع کوچک غذایی در نظر گرفته است، اظهار کرد: چون سازمان غذا و دارو، ارگان نظارتی هست، تسهیلاتی در اختیار بنگاه های کوچک تولیدکننده محصولات غذایی قرار نمی دهد اما از سوی ارگان های دیگر مانند بسیج سازندگی ، تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شده است.
مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با تاکید بر ضرورت توسعه بنگاه های کوچک غذایی ، خاطرنشان کرد: تاکنون بسیاری از بنگاه های کوچک تولیدکننده غذایی بدون مجوز برای دریافت مجوز به این سازمان مراجعه کرده اند که البته اغلب آنان به معاونت های غذا و دارو استان ها مراجعه می کنند.
جنت یادآور شد: ما دستورالعمل های لازم را به معاونت های غذا و دارو استان ها ارسال و آنها را توجیه کردیم که چطور با صاحبان بنگاه های کوچک غذایی برخورد و کار آنها را تسهیل کنند.
وی گفت: با مجوز دار شدن بنگاه های کوچک محصولات غذایی، نظام های نظارتی روی آنها اعمال خواهد شد، درحالیکه بوروکراسی کاهش می یابد.

 

 

منبع : فودنا.