ضوابط مربوط به تصاویر روی فرآورده های غذایی اعلام شد

چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ، ضوابط مربوط به تصاویر و عبارات درج شده در فرآورده های غذایی را اعلام کرد.

منوچهر دادگر نژاد افزود: تمام تصاویر و عبارات درج شده روی برچسب فرآورده های غذایی از جمله اطلاعات مربوط به فرآورده و تولیدکننده باید مطابق پروانه بهداشتی ساخت و ضوابط سازمان غذا و دارو باشد و این مندرجات حساب و کتاب دارد.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه تصویر روی برچسب باید متناسب و مرتبط با نوع فرآورده باشد؛ تصویر، علاوه بر شاخص های گمراه کننده و غیرواقعی نبودن، نباید موجب پنهان کردن اجزای برچسب باشد.
وی گفت: بطورمثال در نوشیدنی های میوه ای با استفاده از ترکیبات طعم دهنده مصنوعی نباید از عکس میوه به تنهایی روی برچسب استفاده شود.
معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو افزود: همچنین در فرآورده هایی مانند ویفرها، آب نبات ها، تافی ها و آدامس ها که درج عکس میوه ، روشی برای آگاهی دادن به مصرف کننده درخصوص طعم مورد نظر است می توان از عکس میوه همراه با نام اسانس به کار رفته استفاده کرد.
دادگر نژاد درباره روغن های مایع مخلوط نیز اظهار کرد: هرگز نباید تصاویر و عبارت مربوط به یک روغن آورده شود؛ حتی در مورد آب های معدنی اگر سرچشمه آب های معدنی در دشت باشد؛ نمایش تصویر کوه و قله روی برچسب ممنوع است.
این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو درباره استفاده از صفات عالی از قبیل «بهترین» در محصولات غذایی اضافه کرد: کلمات تاکیدی غیرمعمول از قبیل حسی، عالی و مقایسه ای از جمله « بهتر و ایده آل» - که موجب گمراهی مصرف کننده می شود - نیز در بسته بندی ها مجاز نیست.
دادگر نژاد افزود: تمام فرآیند فرآورده باید مطابق با پروانه بهداشتی ساخت صادرشده از سوی سازمان غذا و دارو باشد و هرگونه دخل و تصرفی در آن باید به تائید سازمان غذا و دارو یا معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برسد.
 
 
منبع : سازمان غذا و دارو